13970914000302 Test PhotoN

معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به دلایل سرپرست شدن زنان خانوار در کشور گفت: سه میلیون و 500 هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم.

 سوسن باستانی در پنجمین جلسه شورای هماهنگی کارگروه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار‌ در وزارت رفاه گفت: سه میلیون و 500 هزارنفر زن سرپرست خانوار داریم که 70 درصد بر اثر فوت همسرف 10 درصد بر اثر طلاق، 10 درصد به دلیل بدسرپرستی و 8 درصد به دلیل تجرد قطعی،زن سرپرست خانوار محسوب می‌شوند.و

وی ادامه داد: 7 کمیته تخصصی برای ساماندهی و پیگیری موضوعات مربوط به زنان سرپرست خانوار انتخاب شده که یکی از آنها به بحث تشکیل بانک اطلاعاتی زنان می‌پردازد.

باستانی گفت:‌ برنامه اقدام و عمل در کمیسیون فرعی در مجلس مطرح شده، تقسیم کار ملی انجام و قرار است تا سال 1400 وظایف دستگاه‌ها مشخص شود.

وی گفت:‌ در شورای اجتماعی کشور برنامه اقدام و عمل را اعلام و مصوبه آن را گرفته‌ایم و تشکیل بانک اطلاعاتی این زنان به تصویب رسیده است.