2193239

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از انجام ۱۹۳ هزار و ۴۸۱ ویزیت بیمارستانی ایام نوروز در استان خبر داد.

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، کل ویزیت های بیمارستانی در ایام نوروز تا ۱۳ فروردین را ۱۹۳ هزار و ۴۸۱ مورد بیان کرد و گفت: ۱۵ هزار و ۹۴۷ نفر در بیمارستان های استان بستری و سه هزار و ۸۸۶ جراحی نیز انجام شد.

وی اظهار داشت: کل ماموریت پیش بیمارستانی و اورژانس استان هشت هزار و ۵۲۴ مورد بود و از این میزان دو هزار و ۳۳۶ ماموریت تصادفی و بقیه غیرتصادفی بوده است.

وی درابره اقدامات بهداشت محیط و سلامت محیط کار افزود: ۱۵ هزار و ۹۷۰ بازدید از مراکز تولیدی و غذایی صورت گرفت و منجر به کشف ۱۳ هزار و ۹۸۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد شد و ۲۶۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

موسوی همچنین از پلمپ ۵۳ واحد متخلف و غیربهداشتی خبر داد.