Photo 20190207 164550

افشین رشیدی کارگردان نام آشنای تلویزیون و تئاتر در صفحه اینستاگرامش از تولید فیلم داستانی "بنویس شهاب بنویس" خبر داد . وی افزود: این فیلم داستانی با حمایت آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مازندران و مجموعه این اداره کل و همچنین همراهی استانداری مازندران تولید خواهد شد . افشین رشیدی با معرفی عباس قاسم نژاد به عنوان فیلمبردار برجسته و با سابقه مازندرانی , از توافقات انجام شده برای آغاز مراحل فیلمبرداری این کار خبر داد .