مهدی غلامی جلال رئیس کانون وکلای استان همدان گفت: حساسیت قانون‌گذار نسبت به مقام و شخصیت زنان در تدوین قوانین کشور بیشتر است و مجازات‌های آزار و اذیت زنان نسبت به آقایان سنگین‌تر است.  آزار و اذیت زنان نسبت به آقایان به گزارش خبربانو، وی با اشاره به وجود قانون مجازات در مورد همسر آزاری، مطرح کرد: بر اساس مقام و شخصیت بانوان تعدادی از قوانین در قانون مجازات اسلامی کشور، تحت عنوان ایجاد مزاحمت برای زنان توسط قانون‌گذار مشخص شده که این نشان از حساسیت خاص قانون‌گذار نسبت به بانوان است.

غلامی جلال با بیان اینکه آزار و اذیت به شکل عمومی جرم انگاری شده است، خاطرنشان کرد: بنا به مجازات‌های ویژه آزار رساندن به بانوان، مجازات آزار و اذیت زنان نسبت به آقایان سنگین‌تر است.