Image 2019 1 1213 10 3 241 W7S

مدیرکل کتابخانه های عمومی با استاندار مازندران جهت برطرف شدن برخی مشکلات کتابخانه های عمومی دیدار و گفتگو کرد.

 آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با احمد حسین زادگان، استاندار مازندران جهت پیگیری برخی مشکلات موجود در کتابخانه های عمومی استان و پیگیری مصوبات جلسه انجمن کتابخانه های عمومی، دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار دغدغه هایی برای شکوفایی بیشتر کتابخانه های عمومی را مطرح کرد و استاندار مازندران نیز با تاکید بر لزوم حمایت از کتابخانه های عمومی و همکاری سایر سازمان ها بویژه شهرداری ها، اظهار داشت: هرگونه همراهی که لازم باشد، با کتابخانه های عمومی خواهیم داشت چراکه اثربخشی این نهاد فرهنگی برای ما مشهود است.