IMG 20180225 141331 416

IMG 20180225 141339 115

ارزو ولی پور مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران با مجید حسین زادگان سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بعنوان اولین جلسه کاری در سمت جدید دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، ولی پور در این دیدار ضمن تبریک انتصاب به وی و آرزوی موفقیت در مسئولیت جدید، حمایت های حسین زادگان در زمان تصدی فرمانداری ساری از کتابخانه های عمومی را نشانه ای از رویکرد ارزشمند فرهنگی وی دانست و اظهار داشت: با تسری این رویکرد به استان، امیدوار هستیم بسیاری از مشکلات برطرف گردد و به چشم انداز خود نزدیک تر شویم. وی افزود: ما در جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب ثابت کردیم اگر برنامه و اراده با هم جمع شوند، می توانیم روستاهای خود را در سطح ملی برتر و برگزیده ببینیم و امیدواریم در پایتخت کتاب هم اتفاقات خوبی بیفتد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی، بسیج مسئولین و امکانات را لازمه موفقیت های فرهنگی برشمرد و اجرایی شدن این بسیج را در اختیار و توان مسئولین ارشد استان دانست.

مجید حسین زادگان نیز در این دیدار با تقدیر از تلاش ها و ابتکارات مدیرکل و مجموعه کتابخانه های عمومی مازندران که روح تازه ای به برنامه های کتاب محور در استان داده است، اظهار داشت: انگیزه ای که برای تغییر وضعیت موجود کتابخوانی در این مجموعه مشاهده شده و برنامه هایی که اجرا می شود می تواند یک الگوی ملی باشد.

وی افزود: مسئولین استانی و شهرستان ها در هر مقام و موقعیتی موظف به حمایت از عرصه فرهنگ برای ارتقاء شاخص های مثبت اجتماعی هستند و هرگونه قصوری پذیرفته نیست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران با بیان اینکه کتاب مهمترین رکن فرهنگ و کتابخوانی زیربنای فرهنگ سازی است، بیان داشت: بخش مهمی از آنچه که به پیشگیری از وقوع جرم تعبیر می شود بدست کتابداران در کتابخانه های عمومی باید برطرف گردد و این دقیق ترین مسیر است.

حسین زادگان با تحسین تاثیرگذاری کتابخانه های روستایی در درخشش ۳ روستا در جشنواره ملی روستاهای دوستدار کتاب، اذعان کرد: حتما با حمایت از کتابخانه های عمومی با این روندی که طی می کنند، می توان عنوان پایتختی کتاب را نیز برای یکی از شهرهای مازندران به ارمغان آورد.