به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ناشران کشور به منظور اعتراض به رویه جاری سازمان امور مالیاتی مبنی بر رعایت نشدن موضوع معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان و برخورد غیر قانونی سازمان امور مالیاتی کشور با آنها در تدارک تالیف نامه به رئیس جمهور هستند.

متن این نامه به ابتکار انجمن فرهنگی ناشران کتاب علوم پزشکی دانشگاهی تهیه شده است به شرح زیر است:

رئیس جمهور روحانی
سلام

ما امضا کنندگان این نامه ناشران و کتابفروشانی هستیم که از بد حادثه بخشی از تاریخ فعالیتمان در دو دوره ریاست شما بر جمهور واقع شده است. دوره اول مصادف شد با تنش‌زدایی و حاکمیت آرامش بر حوزه فرهنگ و کتاب صرفا به دنبال کناررفتن پلیس‌مآبان بیگانه با کتاب و البته بدون هیچ تغییر خاصی در اصلاح و اجرای صحیح قوانین کتاب!

در هر دو دوره تاکنون از هر سو که می نگریم شعارهای فراوان حمایت از حوزه فرهنگ و کتاب محاصره‌مان کرده است! از نگاه بیرونی چه کسب و کار امن و کم دردسری داریم ما که دارایی و تأمین اجتماعی کاری به کارمان ندارد! معافیت بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما برای ناشران، معافیت مالیاتی برای ناشران و کتابفروشان!

اما زهی خیال باطل! امان از کارگزاران شما، امان، امان، امان که امانمان را بریده‌اند! امواج سهمگین و خروشان بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تفسیرها، رفتارها و برخوردهای سلیقه‌ای و فراقانونی! هرچه قانونگذار با درک واقع‌بینانه از شرایط سخت حاکم بر کتاب و نشر کشور تلاش کرد تا دغدغه و تنش و اضطراب را از فضای کسب و کار اهالی کتاب دور کند، مجریان و مدیران سطح دوم به پایین دولتی در سایه بی‌توجهی و بی خیالی و بی‌اطلاعی مدیران سطح اول با بخشنامه‌ها و اجراهای فراقانونی تخریب کردند. قانون بالادستی بر معافیت مالیاتی و کتابفروشان تأکید دارد.

قانونگذار متوجه نیاز بخش کتاب به حمایت و پشتیبانی روانی و مالی شده است و با راه‌های مختلف در مقاطع مختلف با سیاست‌های ‌حمایتی و تخصیص یارانه در تلاش است تا از ناشران و کتاب‌فروشان حمایت کند. اما یاللعجب چگونه این تعارض را تفسیر کنیم و بفهمیم که در آیین‌نامه‌های اجرایی و حتی در اجرای آیین‌نامه نیز روح قانون را زیرپا گذاشته و مراد قانون‌گذار را نادیده می‌گیرند! در ماه‌های اخیر که فشارهای خود را بر اهالی کتاب افزون کرده‌اند. یعنی درست در زمانی که به هر دلیل -اصلا نه به خاطر سوء‌تدبیر دولت بلکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه فشار مضاعفی با افزایش ۲ تا ۳ برابری بهای نهاده‌های تولید کتاب بر دوش ناشران و به تبع آن کتاب‌فروشان وارد شده است، فشار غیرقابل توجیهی نیز با نادیده گرفتن قانون از سوی ادارات دارایی و تأمین اجتماعی بر گُرده نحیف ناشران و کتابفروشان کشور وارد آمده است. مالیات‌های سنگین و فوق طاقت ناشران با نبش قبر از سال ۸۹ تاکنون. این درحالی است که سرمایه در گردش ناشران برای تامین مواد اولیه تولید به حدود یک‌سوم کاهش پیدا کرده و در پی راه‌هایی برای انطباق خود با شرایط سخت موجود هستند.

اینجا این سؤال و چالش جدی مطرح می‌شود که یعنی کفگیر دولت تا این اندازه به ته‌ دیگ خورده که به عوامل خود دستور تاخت‌وتاز در عرصه کتاب نیز داده است!؟ ناشران که بر مبنای قانون فقط و فقط مکلف به ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی بودند -که به این تکلیف نیز اعتراض داشتند اما اکنون دو اتفاق سهمگین در کنار مشکلات اقتصادی تحلیل‌برنده اخیر درحال رخداد است:

۱- مطالبه دفاتر قانونی و صورت‌های مالی از سوی ادارات دارایی به استناد بخشنامه های این سازمان و با نادیده گرفتن قانون بالادستی که انجام آن نمی‌تواند توجیه قانونی داشته باشد.

۲- طرح نرخ صفر مالیاتی و ارائه تکالیفی برمبنای میزان فروش کالا و خدمات بدون در نظر گرفتن فعالیت شغلی که این نیز به معنای نادیده‌گرفتن نوع فعالیت ناشران و کتابفروشان است که باز هم قانون بالادستی حمایتی مبتنی بر معافیت آنان را نادیده گرفته است.

در سازمان تامین اجتماعی نیز شرایط خوبی حاکم نیست تبصره ۶ ماده واحده معافیت سهم بیمه کارفرما برای ۵ نفر از کارکنان مصوب اسفند ۱۳۶۱، با تفسیر موسع و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیران تامین اجتماعی، کسری پرداخت حق بیمه کارگاه به میزان حتی یک ریال را به عنوان دلیلی برای حذف کمک دولت به عدم پرداخت در مهلت مقرر، اضافه کرده اند و به اعتراضات نمایندگان ناشران نیز وقعی نمی نهند.

آقای دکتر روحانی

لطفا شرایط پرفشار اقتصادی حوزه کتاب را درک کنید. لطفا قانونی صریح و شفاف با حذف امکان تفسیر حوزه های دارایی و شعب تامین اجتماعی برای حمایت واقعی و برقراری معافیت مالیاتی وبیمه ناشران و کتابفروشان تصویب، ابلاغ و اجرا کنید. لطفا تمهیداتی بیاندیشید و اجازه ندهید با تداوم حملات و هجوم تامین اجتماعی و دارایی، ناشران و کتابفروشان بیشتری از این حرفه خارج شده و کارگاه‌هایشان را تعطیل کنند.

لطفا تا ارائه لایحه حمایتی دولت به مجلس، دستوراتی در جهت عدم تعرض دارایی و تامین اجتماعی به ناشران و کتابفروشان صادر کنید.

 از زمان انتشار این نامه در فضای مجازی تاکنون بیش از ۴۰ ناشر آن را امضا کرده‌اند