3000777

کتاب «جمهوری اسلامی ایران؛ نوشته‌های گزیده» با تشریح ساختار نظری و روند عملی تحقق انقلاب اسلامی در ایتالیا منتشر شده است.

مؤلف در این کتاب، ضمن معرفی اجمالی مکتب تشیع و تاریخچه آن، به تشریح ساختار نظری و روند عملی تحقق انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و تحولات آن را در پس زمینه تحولات جغرافیای سیاسی منطقه، به ویژه جنگ‌های جاری در عراق و سوریه و بحران ناشی از فعالیت خلافت اسلامی و ریاست جمهوری آمریکا بررسی کرده است.

انقلاب اسلامی ایران: فجر آگاهی، ایران: از اطلاعات نادرست تا اهریمن نمایی، اسلام شیعی، تاریخ مکتب شیعه طریقت باطنی و انقلاب اسلامی از جمله سرفصل‌های این کتاب است.

در ادامه، مطالبی با موضوعات نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران، بنیادهای نظام اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، انقلاب اسلامی ایران در روشنایی حوادث اخیر شرق نزدیک، ایران ـ ایتالیا: رابطه‌ای ممتاز، جمهوری اسلامی ایران در میان جنگ‌های سوریه و عراق و مصاحبه با سفیر ایران در رُم آمده است.