به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اعجاز بیان» نوشته فردین احمدی روانه بازار نشر شد.این نوشتار یک نوشته انگیرشی است که یک تفاوت مهم با سایر کتاب های موجود در این حوزه دارد و آن هم اینکه بسیاری از این نوشته ها از فرهنگ ما دور است و دارای نکاتی برخلاف اعتقادات ماست چون در بسیاری از مواقع نویسنده اثر از جوامع برون دینی هستند. 

«اعجاز بیان» با توجه به فرهنگ و رسوم، اعتقادات و شناخت مکفی مخاطب نگاشته شده و مزین به آیات و روایات گوهر بار است.

در اثر نامبرده تلاش شده تا تمام نکات و راهکارها، کاربردی، منطقی و روانشناسانه باشد . ضمن اینکه کتاب کاملا متناسب با فرهنگ، آداب رسوم و اعتقادات ایرانی و اسلامی است.

«اعجاز بیان» در شش فصل  و هفتاد صفحه توسط انتشارات نظری به چاپ رسیده است