Image 2018 12 2214 29 57 267 IzM

 مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در دیدار با مالک مجتمع تجاری دنیای آرزوی ساری بر لزوم توسعه فضاهای فرهنگی در اماکن تجاری و تفریحی تاکید کرد.

 آرزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان صبح امروز (شنبه 97/10/1) با فرهاد شاهسوارانی، مالک مجتمع تجاری دنیای آرزوی ساری دیدار و گفتگو کرد.

ولیپور در این دیدار با اشاره به سابقه فرهنگی شاهسوارانی در مدرسه سازی، اظهار داشت: سرمایه گذاری برای رفاه بیشتر مردم و اشتغال زایی و فرصت سازی برای جوانان بسیار ارزشمند است و باید مورد قدرانی قرار گیرد.

وی افزود: توسعه فضاهای فرهنگی در اماکن تجاری و تفریحی یک ضرورت است و می توان با ایجاد فضایی مانند کافه کتاب، به اجرای برنامه های ترویج کتابخوانی در این مجتمع اقدام کرد.

شاهسوارانی نیز در این دیدار اظهار داشت: اگر کسانی  خدمت متفاوت می توانند ارائه دهند در  دنیای آرزو مکان و فضا مهیاست، مثلا برای اولین بار در ایران، فضایی ویژه برای استارت آپ ها و کسب و کار در دنیای آرزو فراهم می شود تا پیوند با بخش اقتصادی را فراهم کند.

وی افزود: فرهنگ ما هم باید اقتصادی باشد و برای دغدغه های فرهنگی سعی می کنیم بستر را فراهم کنیم که از جمله مهمترین آنها همین کتابخوانی است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی در پایان، از بخش های مختلف این مجتمع تجاری بازدید کرد.