Photo 20180212 170247

معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران در جلساتی با شهرداران 6 شهر، برای واریز منظم سهم کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری ها رایزنی کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، سید احسان موسوی تاکامی معاون اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان با همراهی نماینده دفتر امور شهری و شوراهای استانداری جهت برنامه ریزی برای واریز منظم سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی با شهرداران نور، رویان، ایزدشهر، چمستان، محمودآباد و سرخرود دیدار کرد. وی در این جلسات با بیان اینکه عملکرد فرهنگی کتابخانه های عمومی در صورت عدم همراهی و همکاری شهرداری ها در پرداخت این سهم قانونی مختل خواهد شد، اظهار داشت: کتابخانه ها می توانند در کانون فعالیت های فرهنگی برای همه اقشار جامعه فعالیت کنند که نیازمند حمایت قانونی مدیریت شهری در این زمینه هستند.

موسوی افزود: بدهی کلان شهرداری ها به کتابخانه ها زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و باید ثابت کنیم که با اولویت در مسائل فرهنگی فعال هستیم و مدیریت های ما نیز تحت تاثیر فرهنگ قرار دارد. تاکید شهرداران نیز در این دیدارها بر این مسئله تکیه داشته است که کتابخانه های عمومی پویا و توانمند، آبروی فرهنگی شهرها هستند.

از دیگر مسائل مطرح شده از سوی شهرداران موضوع شهرنشینی مدرن و احساس نیاز بیشتر به کتابخانه های عمومی بوده است که باید با تقویت همه جانبه آنها علاوه بر تامین فضای مناسب کتابخوانی برای شهروندان، فضای فکری صحیح در چارچوب فرهنگ ایرانی و اسلامی را با ابزار کتابخوانی ایجاد کرد. گفتنی است از این پس بر اساس تعهد شهرداری های نامبرده به استانداری و اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، مبالغ سهم نیم درصد بصورت منظم و ماهانه واریز خواهد شد. همچنین در جلسه با شهردار ایزدشهر در خصوص چگونگی اتمام پروژه تنها کتابخانه عمومی این شهر، تصمیماتی اتخاذ گردید.