Thumb 4

معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری امروز ۱۵ بهمن ماه، در مراسم تجلیل از مددکاران اورژانس اجتماعی کشور با اشاره به اینکه لایحه حقوق کودکان و نوجوانان در مجلس در حال بررسی است اظهار امیدواری کرد در فرآیندهای قضایی مربوط به کودک آزاری شاهد روند‌های عادلانه‌ای باشیم و گفت: اگر پشت اقدامات اورژانس اجتماعی فرآیند قضایی عادلانه و به دور از تبعیض نباشد عده‌ای کودک آزاری می‌کنند و متاسفانه با عناوین مقدس از کودک آزاری قسر در می‌روند و جایی شرمندگی دارد که تبرئه می‌شوند.

ابتکار تصریح کرد: باید همه بخواهیم نسبت به فرآیند‌های قضایی کودک آزاری عادلانه و به دور تبعیض برخورد شود و به موقع در خصوص استیفای حقوق کودکان این سرزمین محکم بایسیتم. ابتکار در ادامه افزود: آسیب‌های اجتماعی و تحولاتی که به دلایل مختلف اقتصادی و فرهنگی در دنیا و ایران با آن مواجه هستیم می‌طلبد یک ساز و کار علمی و تخصصی برای مدیریت و مداخله صحیح طراحی و برنامه ریزی شود.

وی تصریح کرد: رویکرد دولت یازدهم و دوازدهم بحث پیشگیری و تاب آوری جوامع است و معاونت امور زنان در کنار سازمان بهزیستی برای ارتقای تاب آوری اجتماعی فعالیت می‌کنند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از اجرای طرح ارتقاء تاب آوری اجتماعی در استان‌ها برای سال دوم خبر داد و گفت: شاهد آثار مثبت اجرای این طرح در جوامع در معرض آسیب بوده‌ایم. وی با اشاره به اینکه از نزدیک شاهد فعالیت اورژانس اجتماعی و خانه‌های امن بوده است، گفت: شما کارشناسان اورژانس اجتماعی حس فداکاری دارید، شما برای کسانی که به شدت احساس بی پناهی می‌کنند پناه هستید

. ابتکار بر جنبه بازدارندگی قوی اورژانس اجتماعی در برابر خشونت نیز تاکید کرد و گفت: جامعه باید برای افرادی که خشونت اعمال می‌کنند نا امن باشد و این افراد حس نکنند که می‌توانند در خانه‌های خود اعمال خشونت کنند. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور اظهار امیدواری کرد تعداد مراکز اورژانس اجتماعی افزایش یابد و گفت: باید سلامت جسمی، روحی، روانی و امنیت شغلی کارشناسان اورژانس اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: یکی از راهبردهای معاونت زنان مقابله با خشونت در همه ابعاد روانی، جسمی و جنسی است و یکی از راه های تحقق آرمان‌های دینی ایجاد فضای سالم رفتاری و حرمت داشتن آزادی مشروع افراد است این مسئله نشاط را در جامعه افزایش و با یاس مقابله می‌کند. وی خاطرنشان کرد: جریاناتی در داخل و خارج از کشور در تلاش برای القای یاس و ناامیدی هستند و مقابله با خشونت یکی از مهمترین راه‌های مقابله با یاس در جامعه است.