به نقل از گاردین، هزاران نفر از دانش آموزان انگلیسی دارای ناهنجاری، مشکلات جسمی یا دهنی و ناتوانی بوده و برای ادامه تحصیل نیاز به مدارس خاص دارند.

این در حالی است که بسیاری از این دانش آموزان همچنان منتظر تشکیل مراکز آموزشی خاص یا شرایط تحصیل در خانه هستند اما به دلیل نبود تعداد کافی مراکز آموزشی ویژه بسیاری از آنان از تحصیل محروم شده اند.

بر اساس آمارهای گاردین از سازمان آموزش و پرورش انگلستان، حدود ۴۵۰۰ دانش آموز ناتوان این کشور از لحاظ قانونی حق استفاده از شرایط آموزشی خاص را دارند. این در حالی است که این دسته از دانش اموزان به دلیل ظرفیت جذب پایین مدارس مخصوص از تحصیل محروم هستند.

بنا بر آمارهای رسمی، یک میلیون و ۲۰۰ نفر از دانش آموزان انگلیسی یعنی ۱۵ درصد از آنها دارای ناتوانی بوده و نیاز به مراقبت های ویژه دارند. این در حالی است که تنها ۲۵۳ هزار نفر از این محصلین از امکانات ویژه آموزشی و مراقبتی برخورددار هستند.

کارشناسان غربی نیز از آسیب پذیری بالای این کودکان اظهار نگرانی کرده و معتقد اند که به دلیل کمبود امکانات لازم برای این افراد در مراکز آموزشی، آن ها بیش ترین آسیب را در زمان های استرس زا همچون ایام امتحانات تجربه می کنند.

آمارهای سازمان آموزش و پرورش بریتانیا نشان می دهد، تعداد دانش آموزان ناتوانی که در انتظار ایجاد شرایط لازم برای تحصیل هستند از ۷۰۰ نفردر سال ۲۰۱۰ به بیش از ۲ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است.

همچنین در سال جاری ۲ هزار و ۴۰۰ دانش آموزان به دلیل مشکلات جسمی یا ذهنی مجبور به تحصیل در خانه شده اند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۰، ۷۷ درصد افزایش داشته است.

بنابر گزارش سازمان آموزش و پرورش بریتانیا، ۴۴.۹ درصد از دانش آموزان ناتوان این کشور در سال تحصیلی ۲۰۱۷-۲۰۱۶ به دلیل نبود مراکز آموزشی مناسب موفق به ادامه تحصیل نشده اند.

به علاوه شمار دانش جویان دارای مشکلات جسمی یا ذهنی که امکان تحصیل را از دست داده اند نیز برابر ۱۴ درصد است.

نتایج یک نظرسنجی در کشور انگلستان درخصوص والدین دارای فرزندان اوتیسمی نشان می دهد، ۳۰ درصد از این والدین برای مراقبت از کودکان اوتیسمی خود مجبور به رها کردن شغل شده اند.