Xvbjh

دکتر ارزو ولی پور مدیر کل کتابخانه های عمومی استان مازندران در مراسم تجلیل از بانوان خبرنگار خیر استان مازندران در ساری، گفت: مشارکت فعال در امور خیر و یاری رسانی به نیازمندان که از جانب خداوند قادر متعال به بندگان خاص و دین محور سپرده می شود، رمز گشای حیات طیبه و معنویت گراست.

وی افزود: انسانهای توانمند در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه ای رسالت و مسئولیتی بزرگ در عرصه کمک رسانی و اقشار اسیب پذیر و قشر کم درامد جامعه دارند. و انچه مسلم است این است که کار خیر و مشارکت در فعالیت های خیرانه فطرت انسانی را شکوفا می سازد و سرمایه بزرگ جوامع انسانی محسوب می شود.

وی با تاکید بر بستر سازی برای توسعه مشارکت احاد جامعه در کمک رسانی به نیازمندان از سوی خبرنگاران متعهد بخصوص بانوان خبرنگار، اظهار داشت: باید در نظر داشته باشیم که در معارف و تعالیم اسلامی خیرخواهی و توانمند سازی افراد ناتوان از جایگاه خاصی برخوردار است. 

اولین آیین تجلیل از خبر نگاران خیر با مشارکت اداره کل بهزیستی استان وانجمن صنفی بانوان خبر نگار در ساری بر گزار واز تعدای بانوان خبر نگار خیر وعضو انجمن صنفی تجلیل بعمل آمد