Photo 20181103 171745

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان از همکاری های ارزشمند این اداره کل در راستای ترویج کتابخوانی قدردانی کرد.

رزو ولیپور، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در دیدار با سعید آرام، مدیرکل بهزیستی استان، خواستار تداوم همکاری های ارزشمند دو دستگاه در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی شد.

وی با قدردانی از تعاملات صورت گرفته، جامعه مخاطب بهزیستی را که عموما انسان هایی کوشا و پویا در عین معلولیت های جسمی هستند، شایسته بهترین برنامه های کتابخوانی دانست و بیان داشت: زیستن با کتاب، بهترین زیستن را به ارمغان می آورد و امیدواریم بتوانیم در بخش مهدهای کودک هم بیش از پیش موثر واقع شویم.

آرام، مدیرکل بهزیستی استان نیز با تشکر از مخاطب شناسی اداره کل کتابخانه های عمومی در اجرای برنامه های کتابخوانی، اظهار داشت: اگر از برنامه های خوب کتابخوانی که تدارک دیده می شود استقبال نکنیم، ضرر می کنیم و تداوم این همکاری ها برای ما فرصت سازی بهینه است.