Images

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران در پیامی به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش آموز و استکبار ستیزی، آینده نظام جمهوری اسلامی را به دلیل ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی و بصیرت مردم بسیار روشن توصیف کرد.

 متن پیام آرزو ولیپور مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به مناسبت ۱۳ آبان بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
تقارن ۱۳ آبان با تحریم های جدید آمریکا نه تنها ملت ایران را از فریاد مرگ بر امریکا پشیمان نمی کند بلکه با اثبات چندباره این دشمنی ظالمانه، ملت ایران را متحدتر از گذشته در برابر فراعنه زمان بسیج می کند.
آمریکا در برابر ملت آگاه و بصیر ایران هیچ غلطی نمی تواند بکند و آن شکوه قیام های ملی علیه استکبار، پر شورتر و آگاهانه تر از گذشته و با حضور همه اقشار از جمله دانش آموزان و دانشجویان تکرار خواهد شد.
 آینده نظام جمهوری اسلامی به دلیل ارتقاء سطح آگاهی های اجتماعی و بصیرت مردم بسیار روشن است و این دشمنی ها با پشتوانه وعده و حمایت های الهی ره به جایی نخواهد برد مگر در مهلکه و نابودی دشمن.
کتابخانه های عمومی و کتابداران استان مازندران در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی عهد بسته اند تا در آگاهی بخشی بیشتر به نسل هایی که کمتر از انقلاب می دانند، کمر همت ببندند و کتاب های ارزنده انقلاب را بیشتر در معرض خوانش مردم قرار دهند تا ارزش ها و آرمان ها را یادمان بماند و از یادمان نرود.
کتابداران با آگاهی بخشی به نسل امروز ، با معرفی و به معرض گذاشتن کتابهای اصیل انقلابی، آمریکا و تفکر آمریکایی را محکوم به شکست خواهند کرد.
کتابداران در این سال دوره های سیر مطالعاتی یاوران موعود را برگزار می کنند تا اعلام کنند ما تحت لوای رهبر عزیزمان به دنبال آماده سازی برای ظهور منجی عالم بشریت هستیم و از سنگ هایی که بر سر راهمان می اندازند باکی نداریم.