مشاور امور بانوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه زنان ۲۵ درصد اعضای تعاونی‌های فعال را تشکیل می‌دهند، گفت: دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار بدون مشارکت همه‌جانبه زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع ممکن نیست.

وحیده نگین در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: هم‌اکنون بسیاری از تعاونی‌های زنان در گرایشهای مختلف فرش دستباف، چرم و پوشاک، کشاورزی و دامداری مشغول فعالیت هستند.

وی از تعاونی‌ها به عنوان یکی از ابزارهای افزایش مشارکت اقتصادی زنان در کشورهای توسعه یافته نام برد و افزود: تعاونی‌ها در کاهش فقر و بالا بردن انگیزه و اشتیاق زنان به ‌ویژه زنان سرپرست خانوار که دچار مشکلات زیادی هستند، نقش تاثیرگذاری دارند.

مشاور امور بانوان وزیر کار با بیان اینکه اشتغال زنان در تعاونی‌ها به تعادل میان کار و زندگی منجر می‌شود، اظهار کرد: دستیابی به توسعه همه‌جانبه و پایدار بدون مشارکت همه جانبه زنان در عرصه اقتصاد و اجتماع امکان‌پذیر نیست.

نگین با تاکید بر ضرورت ساماندهی تعاونی‌های تولیدی موفق در حوزه زنان، افزود: راه‌اندازی تعاونی‌های فرااستانی با همکاری اتاق تعاون ایران در حال پیگیری است و این امر در ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات تعاونی‌ها و توسعه بازار تعاونی نقش موثری دارد.

وی تصریح کرد: گسترش نگاه جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه مانع ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.

به گزارش ایسنا، برابر آمارها ۱۰ هزار تعاونی زنان با عضویت بیش از یک میلیون نفر در کشور در حال فعالیت هستند. زنان ۵۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند و با تشکیل تعاونی می‌توانند به یک قدرت اقتصادی اثربخش تبدیل شوند و جمعیت گسترده‌ای را تحت پوشش قرار دهند.