Photo 20180118 122550

 مدیرکل دفتر امور شهری و شورا های استانداری مازندران در دیدار معاون امور اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان، بر پرداخت سهم نیم درصد تاکید کرد

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران، سید احسان موسوی معاون امور اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان جهت وصول بدهی شهرداری ها در مورد سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی با محمد محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران دیدار و گفتگو کرد.

موسوی در این دیدار بر حل و فصل مسئله بدهی ها و پرداخت منظم شهرداری ها بصورت توافقی تاکید کرد و اظهار داشت: با وجود راه های قانونی جهت وصول این بدهی ها اما اداره کل کتابخانه های عمومی بنا را بر توافق و همکاری و همدلی با شهرداری ها و شهرداران قرار می دهد و امیدواریم با رعایت قانون و همکاری دوسویه، مشکلات موجود برطرف شود.

وی افزود: ما هم مشکلات شهرداری ها را بخوبی درک می کنیم اما در اجرای برنامه ها ثابت کرده ایم کمک شایسته ای به مدیریت فرهنگی هر شهر داریم و سرمایه هر شهر را در قالب اجرای برنامه های فاخر به همان شهر بر می گردانیم و امیدواریم این مسئله به افزایش اعتماد متقابل کمک نماید.

موسوی با اشاره به تشکیل جلسات متعدد با شهرداران و یا نمایندگان شهرداری ها بر سر موضوع سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی از درآمد شهرداری ها، اذعان داشت: این جلسات نتایج بسیار خوبی در بر داشته است اما تا رسیدن به نقطه مطلوب همچنان فاصله داریم.

محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران نیز با بیان اینکه پرداخت سهم نیم درصد، حداقل حمایت شهرداری ها از کتابخانه های عمومی است، اظهار داشت: این یک وظیفه قانونی برای شهرداران است و بارها با تاکید استاندار مازندران تذکرهای لازم داده شده است.

وی تقویت کتابخانه های عمومی را از ملزومات مدیریت شهری دانست و گفت: مردم و بویژه جوانان این مطالبه را دارند که چنین مراکز مهم و حساسی را یاری کنیم تا در درجه بالایی از کیفیت به ارائه خدمات بپردازند و ما هم برای این کار پیگیری های لازم را خواهیم داشت.