139611038158

 استاندار مازندران با  لارش نوردروم، سفیر کشور نروژ در ایران ديدار و گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومي استانداري، محمد اسلامي در اين ديدار با بيان اين كه هدف از اين ديدارها، توسعه روابط بين المللي است، ياد آور شد: كشورهايي كه فرصت هاي اقتصادي شان با مازندران شباهت دارد در توسعه مناسبات در اولويت هستند.

استاندار با اظهار اميدواري از اين كه اين ديدار آغازي براي حركت استان در مسير توسعه و ورود سرمايه و سرمايه گذاري هاي جديد باشد، گفت: وجود فرصت هاي گوناگون در مازندران و ظرفيت ها و علائق فعالان نروژي براي كار با ايران مي تواند موجبات توسعه روابط مازندران و نروژ را فراهم كند.

مقام عالي دولت در مازندران، با بيان اين كه فرصت هاي متنوعي در مازندران وجود دارد و فعالان اقتصادي توانمندي در استان هستند، افزود: درحوزه جنگل مي توانيم از تجربيات و تكنولوژي هاي روز آمد كشور نروژ در جهت توسعه زراعت چوب بهره گيري كنيم.

وي با اشاره به اين كه درياچه خزر، دومين درياچه عميق جهان است و مي تواند جاذبه هاي خوبي براي فعاليت هاي مختلف از جمله گردشگري دريايي داشته باشد، تصريح نمود: پسماند، موضوع خوبي براي همكاري مازندران و نروژ است و سرمايه گذاران نروژي مي توانند از فرصت پسماند در مازندران استفاده مطلوب ببرند.

استاندار مازندران، خاطر نشان ساخت: سرمايه گذاران نروژي مي توانند از فرصت پسماند براي تبديل زباله به كمپوست و انرژي با توجه به راه حل هايي كه در اختيار دارند، استفاده مطلوب ببرند.

اسلامي با بيان اين كه كشت هاي گلخانه يي، محصولات كشاورزي و گل و گياه مازندران نيز فرصت هاي ديگري براي همكاري است و مي تواند بخشي از نيازهاي نروژ را تامين نمايد، اظهار داشت: صنعت توريسم زمينه بسيار مطلوب ديگري است كه مي تواند زمينه همكاري قرار گيرد و توريست هاي نروژي مي توانند براي ديدار از جاذبه هاي مازندران به استان سفر كنند.

 استاندار مازندران در پايان خطاب به نوردروم با بيان اين كه اميدوارم سفر شما در مقام سفير نروژ در ايران، سنگ بناي ارزشمند و بلند مدت روابط مازندران و نروژ باشد، گفت: با توجه به ظرفيت ها و توانمندي هاي دو طرف بايد تلاش كنيد مازندران و نروژ را بهم متصل نماييد.